(PJA NEWS Thai)
เกี่ยวกับ PJA News Thai กรุณาคลิกที่แท็บ “PJA NEWS Thai” ที่ด้านซ้าย
12th Mar ,2020, PJA NEWS <Thai>)

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing a Flood Evacuation Center in Baansaingam region in Suratthani Province”

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,904,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing a Flood Evacuation Center in Baansaingam region in Suratthani Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ นายสุธีร์ พุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ชุมชนบ้านไทรงาม ตั้งอยู่ที่ อำเภอพุงพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาคใต้ของประเทศไทย และมีประชากรประมาณ 1,950 คน ชุมชนนี้และหมู่ที่1ตำบลทรัพย์ทวีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน อยู่ติดกับแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่นี้มีฤดูฝนที่ยาวนานถึง 9 เดือน และตอนน้ำขึ้นสูงสุดน้ำทะเลไหลย้อน ทำให้เกิดอุทกภัยหนักทุกปี หากมีปริมาณน้ำฝนเยอะคาดการณว่าจะเกิดอุทกภัยได้ถึงอย่างต่ำ 4 ครั้งต่อปี และ จะมีคนที่ต้องอพยพประมาณ 350 คน

โรงเรียนบ้านไทรงามซึ่งจัดการศึกษาในพื้นที่นี้ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยร่วมมือกับหมู่บ้านและวัด เวลาเกิดอุทกภัยให้ผู้อพยพใช้อาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียน 2ชั้น แต่ทว่าอาคารเรียนนั้นมีข้อจำกัด สามารถรับผู้อพยพได้ประมาณ 150 คน คนอื่นๆที่นอกเหนือจากจำนวนนี้จะถูกให้อพยพออกไปอยู่ตามถนนหรือตึกที่สภาพไม่แข็งแรง และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1-2คน เพราะไม่สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัย ชุมชนกำลังก่อสร้างอาคารพุทธศาสนา 2 ชั้นในบริเวณวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับผู้อพยพอีก 50 คนได้ แต่ยังไม่มีที่รับรองสำหรับประมาณ 150 คนที่เหลือ อีกทั้งในการกู้ภัยในปัจจุบันจะใช้เรือตกปลาของผู้อาศัยในพื้นที่ซึ่งแต่ละลำมีเพียง 3 ที่นั่ง จึงไม่สามารถกู้ภัยได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าปัญหาเหล่านี้จะต้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด แต่โรงเรียนบ้านไทรงามและชุมชนมีงบประมาณไม่พอสำหรับสถานที่และพาหนะในการอพยพ จึงได้สมัครโครงการจีจีพี

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพี สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์อพยพ และจัดซื้อเรือยนต์ที่นั่งได้ 10-15 คน สำหรับปฏิบัติการกู้ภัย เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่อพยพได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วตอนเกิดอุทกภัย และในช่วงเวลาปกติจะใช้ประโยชน์ของศูนย์อพยพและเรือเพื่อฝึกซ้อมอพยพ สามารถนำไปสู่การปรับปรุงทักษะในการจัดการวิกฤตกรณีฉุกเฉินของประชาชนด้วยตนเองได้

この記事が気に入ったら
いいね ! シェア ! しよう

タイ情報で、にほんブログ村ランキングに参加中! 見ていただいた記事には、是非以下にクリックをお願いします。

にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へランキングにクリック!