(PJA NEWS Thai)
เกี่ยวกับ PJA News Thai กรุณาคลิกที่แท็บ “PJA NEWS Thai” ที่ด้านซ้าย
27th Nov, PJA NEWS <Thai>)

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดพิธีลงนามของโครงการจัดหารถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น และนายผวน เฟื่องฟู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเข้าร่วมในพิธี ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ตำบลสรอย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังชิ้น ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดแพร่ โดยห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 100 กิโลเมตร ตำบลสรอยมีอาณาเขตติดกับจังหวัดลำปางและสุโขทัย และพื้นที่ร้อยละ 60 เป็นเขตภูเขา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยไม่มีรถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนถึงร้อยละ 90 ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว หรือรถมอเตอร์ไซค์ร่วมกัน เพื่อเดินทางไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ซึ่งนักเรียนต้องประสบกับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น คนขับเป็นผู้สูงอายุ ไม่สวมหมวกกันน็อค หรือผู้โดยสารเกินจำนวน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยยังเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเดือนละ 2 ครั้ง และกระตือรือร้นที่จะจัดกิจกรรมนอกพื้นที่อย่างจริงจัง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุอยู่ติดบ้าน แต่ด้วยปัญหาด้านการเดินทางทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ผู้สูงอายุลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ดังนั้นการจัดซื้อรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุจะเป็นการขนส่งที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดซื้อรถรับส่งดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เป็นงบประมาณมูลค่า 2,014,000 บาท เพื่อจัดหารถ 6 ล้อสำหรับการรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุจำนวน 1 คัน พร้อมป้ายจุดรับส่ง รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้มีการขนส่งที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ และนำไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงรวมถึงผู้สูงอายุ

この記事が気に入ったら
いいね ! シェア ! しよう

タイ情報で、にほんブログ村ランキングに参加中! 見ていただいた記事には、是非以下にクリックをお願いします。

にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へランキングにクリック!